HANINGEPOETEN – DEN FÖRDÖMDE – En film om poet Martin Bergström Cerd – Styx förlag

HANINGEPOETEN – DEN FÖRDÖMDE

En film om poet Martin Bergström Cerd

av Giuliano Medici, Styx förlag 2021

HANINGEPOETEN – DEN FÖRDÖMDE En film om poet Martin Bergström Cerd av Giuliano Medici, Styx förlag 2021