FEL RÄTT

199,00kr

[2018] Artist's book, 332 sid.

160x246mm, danskt band

ISBN 978 91 85747 62 7

Christian Cavallin

Beskrivning

Christian Cavallin, född 1958 i Malmö. Utbildning: Domen Konstskola, Göteborg 1980-83/ Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 1983/84/ Konstakademien, Köpenhamn 1984/5/ Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 1985-88. Bosatt i Stockholm sedan dess. CC arbetar med skulptur, måleri, fotografi, text och film m.m. och har genom åren givit ut en gedigen mängd artist’s books, kassetter m m.

FEL RÄTT är en tour de force till artist’s book, ett 330 sidors fullspäckat tidsdokument och självporträtt; eller snarare antiteserna till dessa: en explosion av allt möjligt, teckningar från ungdomen, tidningsutklipp, recensioner av konstnärens utställningar, dokumentation, fotografier av rockstjärnor, formalia, kvitton, nedtecknade drömmar i strid ström… allt från 60-tal till nutid, samlat här till en kritisk massa utan förklaringar eller tillrättavisningar, i en besvärjelse av samhällets och konstens läsbarhet, och en utmaning av dess oläsbarhet.

”Det är en kärleksförklaring till konstens frihet.” John Peter Nilsson 


  

”Allt man gör och brinner för (bagatellartat eller inte), allt man tar till sig under ett liv är, som vi vet, byggstenar. Det här FLÖDET, alla associationsbanor, alla paradoxala motsatsförhållanden och sammanträffanden, allt det marginella, allt det man upplevt som ’stort’ (oavsett om det objektivt sett varit så eller inte) är värt att belysa. Så har jag tänkt med den här boken. För mig handlar allting om ett flöde, synkronicitet och energier, och drömmar. Drömmar om något annat och även faktiska sömndrömmar där tiden inte längre är linjär utan går sina egna vägar.” Christian Cavallin (ur förordet)