Viktor Catervas Accdordern

99,00kr

2014, Bilder av Timothy Crisp
Musik och noter av Pål Nyberg
Svensk text, ISBN 978-91-85747-38-2

Olof Pettersson
Kategori: Etikett:

Beskrivning

Viktor Catervas Accdordern handlar om en röd fågel – Accdordern – och om att fly. Jagade av människans kalkylerande självbedrägeri, tvingas de bryta sig ut ur tiden. Men tiden har ingen utsida och i takt med människans framfart slätas rymdens veckningar ut. Fåglarnas flykt blir verkningslös och deras frihet kringskärs. Snart blir det därför ofrånkomligt. Det krävs en ny typ av motstånd. Det är tid att göra det som inget tidigare vågat.

Med ett hallucinatoriskt anslag skildrar Olof Pettersson de röda fåglarnas kamp med vanföreställningarnas och makthierarkiernas spel. Bokens traditionstyngda bilder och meditativa tomhet leker med tanken om ondskans ursprung i sagor och sånger. Och dess röda fågelperspektiv begrundar tidens gåtfulla mekanismer i en genrelös berättelse adresserad till de svårfångade och avvikande.

Med bilder av Timothy Crisps och musik av Pål Nyberg.

Läs mer om boken på dagensbok.com