Reflekterande texter om digitala media

[2018] Styx drama 002.1

48 sid. mjukband

ISBN 978 91 85747 74 0

Stina Bäckström
Miriam Huitric
Maria Normark
Kategori: Etiketter: , ,

Beskrivning

Ett forskningskompendium till teaterföreställningen Spegla mig – ett drama av Rebecca Örtman, konstnärlig ledare för RATS Teater.

Tre forskares texter med utgångspunkt i dramat Spegla mig.

Stina Bäckström är fil dr i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hennes text — Den lilla svarta plattan — utgår ifrån frågan vad de smarta mobilerna gör med oss. Genom att jämföra mobiltelefonen med en spegel undersöker hon vår relation till mobilen som objekt och verktyg.

Miriam Huitric är forskare och undervisar på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Hennes text — Tillit — undersöker hur de nya samhällen eller “communities” som de sociala medierna erbjuder kan erodera tillit bland medlemmarna och varför detta spelar roll. Essän ställer tre frågor om tillit: Varför behöver vi tillit? För vem har vi tillit? Och hur skapas tillit?

Maria Normark är docent i medieteknik vid Södertörns högskola. Hennes text — Gilla, dela, följ — handlar om följare och hur följandet tagit sig uttryck under det dryga decennium som sociala medier har varit etablerade. Det handlar exempelvis om hur synen på följandet har förändrats från ett socialt utbyte och nätverkande till en affärsmässig och mer enkelriktad relation.

*****

Denna publikation är ett samarbete mellan Styx förlag, RATS Teater, Stockholms Universitet & Riksteatern, och utgör en syskonvolym till dramat Spegla mig av Rebecca Örtman (Styx drama 002), och skickas tillsammans med den utan extra kostnad.