En sten i magen

Rättigheter för barn utan undantag

antologi, 2020, 82 sid, häftad

ISBN 9789185747849

BESTÄLL DIREKT VIA TRYCKERI

Kategori: Etiketter: , ,

Beskrivning

Under våren 2020, i skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn.
Tre forskare från olika ämnen – teatervetenskap, barn- och ungdomsvetenskap samt mediestudier – vid Stockholms universitet har här skrivit fördjupande reflektioner kring barns villkor och barns rättigheter utifrån barnkonventionen.
Rubriken är hämtad från Rebecca Örtmans drama En sten i magen där tre barn leker och prövar olika roller och uttryck som de erfarit från en omgivande vuxenvärld. Pjäsen inspireras av det tacktalet Aldrig våld som Astrid Lindgren höll 1978 när hon tilldelades den tyska bokhandelns fredspris. Talet belyser våldets mekanismer som främst drabbar barn och är aktuellt än i dag.

Släpps 5/10-20 i samband med, samt ligger till grund för, en samtalsserie ordnad av Dramaqueen på Unga Klara om barns rättigheter: https://www.ungaklara.se/nyheter/mandag-5-oktober-barn-och-kultur