QUALIS ARTIFEX PEREO

 

qualis_menuQUALIS ARTIFEX PEREO
Bok + DVD av Martin Bladh och Bo I. Cavefors
sadism-masochism-exhibitionism-narcissism-fetishism-egocentrism
QUALIS ARTIFEX PEREO. Upplaga 300 ex varav 25 ex, numrerade och signerade av upphovsmännen, innehållande ett originalkonstverk av Martin Bladh skapat exklusivt för denna upplaga. Läs mer…