Viktor Catervas Accdordern [Bokvideo]

imageBokvideo för Viktor Catervas Accdordern av Olof Pettersson

Ur boken: ”Accdordern har sitt ursprung i södra Chile. En vuxen individ kan bli uppemot fyra fot mellan vingspetsarna och väger som mest tre pund. En accdorderflock flock kan förmodligen bestå av tiotusentals individer, men uppgifterna är osäkra och rapporterna få. Fågeln är sällsynt och har bara fotograferats två gånger. Det första fotot togs 1911 av E.P. Gunnarsson, det andra av hans sonson K.O.P. Gunnarsson, 57 år senare. Både E.P. Gunnarsson och hans sonson var mångsysslare. Det gemensamma intresset för ornitologi i allmänhet och för accdordern i syn- 10 nerhet hade dock gått i arv från far till son i tre generationer. Omständigheterna kring det första fotot är mycket omstridda och åsikterna går isär. Det finns ett antal källor som menar att det togs i Bolivia. På baksidan av originalkopian står det nämligen “Solens ö”, vilket antas vara en referens till Isla del sol, solens födelseö och världens navel. Dessa uppgifter har emellertid dementerats på grundval av det som fotot faktiskt föreställer, det vill säga, förutom silhuetten av en accdorderflock, också en antal kala och skarpa granitklippor med tydliga inslag av vad som förmodats är, så kallad, röd scoria, snarlika de vid Cordillera del Paine. Då sådana klippformationer är ytterst sällsynta i Bolivia, och inte alls finns på Isla del sol, har andra platser föreslagits. Både Cordillera del Paine själv, som ligger i södra Chile och den lilla byn Cailloma, några mil utanför Arequipa i Peru har föreslagits som rimliga alternativ. Men eftersom dessa gissningar endast är baserade på att det där finns landskap som liknar det på fotot så är även dessa förslag tvivelaktiga.”

Olof Pettersson
Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning