Labbidrag

Har du tröttnat? Flyter dagarna ihop? Behöver du göra någonting annorlunda? I Styx laboratorium kan du bli något helt annat än du är idag. Skicka ett mail till jagvillblinågotannat@styxforlag.se med namn, adress och personnummer så sätter programmet igång automatiskt. Mailet är bindande och programmet går inte att avbryta. Eftersom systemet har en slumpmässig grund så kan vi inte  garantera att ditt nya jag inte blir exakt samma som ditt gamla. Men om detta råkar hända så är det extraordinärt och någon du bör betrakta som stor tur. 

Lämna en kommentar