BOKSLÄPP på Folklore-centrum

folkloreBOKSLÄPP på Folklore-centrum
[12 juni]

Ni är mycket välkommen att komma till Izzy Youngs Folklore-centrum på Wollmar Yxkullsgatan 2 (T)Mariatorget, kl.15-18 för att äta tårta, höra uppläsningar och erfara släppet av dessa böcker: Organica Fläktrum av Emma Lundenmark, publicerad av Styx.
The Reality Binge Trick av Merl Fluin, publicerad av Head Louse Press.
Hydrolith: Surrealist Research & Investigations av Hydrolith Collective, publicerad av Oyster Moon Press.