”Mekongfloden – ett flöde på liv och död” – Styx förlag