Boksläpp: Det Konstnärliga Språket av Gert Z Nordström

Varm välkomna på boksläpp för
DET KONSTNÄRLIGA SPRÅKET av Gert Z Nordström

[15:e Mars 2023, Konstfacks bibliotek, kl.14:30]

Ur Thomas Koppfeldts efterord: ”I detta fall med GZN som författare vill jag som läsare kalla essän bildpedagogisk. Och med den grundbestämning som är bruklig av ordet essä, försök, ser jag den som ett pedagogiskt försök. Ett försök att aktivera essäistisk text och bild, för bredast tänkbara bildpedagogiska bruk. Detta med en blick som föds i samspel med GZN:s blandning av poesi och filosofi formad av och med bild och värld till pedagogik. En filosofi för bildpedagogiken”. Boken hittar du här.

Gert Z Nordström f. 1931 utbildade sig till konstnär vid HDK-Valand i Göteborg 1951-59 och efter det till bildlärare vid Konstfack i Stockholm 1959-62. Sex år senare, det magiska året 1968, utnämns Nordström till bitr. rektor för Konstfack och föreståndare för dess teckningslärarinstitut. Det är främst i egenskap av det senare han tillsammans med institutets studenter och lärare skapar en ny bildlärarutbildning och ett nytt bildämne i det svenska skolsystemet. Efter att Nordström vid mitten av 80-talet tilldelats professors namn installeras han 1990 vid Konstfack till landets första professor i bildpedagogik. Efter sin pension 1996 har han haft professorsuppdrag vid Högskolan i Jönköping (96-99), Mälardalens högskola (99-2002) och vid Göteborgs universitet (2010-16). Vid sistnämnda universitet promoverades han till hedersdoktor 2012.

Till Gert Z Nordströms publikationer hör Bilden, skolan och samhället tillsammans med Christer Romilson (1970), Bilden i det postmoderna samhället (1989), GZN-boken (1996), den självbiografiska berättelsen om Gossen som inte ville sluta skolan (2011), och Bilders innehåll (2016). Nordström har också gjort avtryck som kulturskribent i dagstidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet och i facktidskrifter, som Chaplin, Paletten och Konstperspektiv. En i det sammanhanget central bok är också antologin Återkomsten – Bilden, skolan och samhället 1968-2018.

Läs mer om Gert Z Nordström och hans gärning på wikpedia eller på hans egen website.