CAVEFORS

cavCAVEFORS/Lundberg release
[29 juli]

Välkomna till vår bokrelease av Bo I. Cavefors ”Memoarer” med illustrationer av C.M. Lundberg- undervåningen på Skeppsbar (Skeppsbron 44, Gamla Stan) kl. 18-23. Författaren kommer att presentera sin bok och läsa utdrag ur den runt kl. 20.